Democràcia i processos electorals

Aquesta línea de recerca estudia i analitza els fonaments teòrics de les democràcies modernes, el comportament polític de l’electorat i  l’evolució de la comunicació política.  En concret, treballem sobre l’anàlisi de processos electorals a Europa i Amèrica Llatina, la comunicació política electoral i institucional  des de la seva vessant estratègica així com l’anàlisi dels partits polítics emergents.
En aquest àmbit s’han realitzat diferents publicacions, seminaris i cursos orientats a formar professionals en la consultoria política i estratègica.
Plugin creado por AcIDc00L: bundles
Plugin Modo Mantenimiento patrocinado por: posicionamiento web