Moviments Socials i Participació

Aquesta línea de recerca estudia i analitza formes de participació política no convencional, amb una especial atenció als  Moviments Socials en totes les seves manifestacions: des de Moviments de reïvindicació local (tant Nimbys com Timbys) fins a Xarxes transnacionals. També s’analitzen els discursos mobilitzadors, els repertoris d’acció col.lectiva i els impactes dels moviments en les institucions, en les polítiques públiques i en l’opinió de la gent. Aquesta recerca empra tant el marc analític del que avui s’anomena “Política Contenciosa” com les noves formes de recerca política etnigràfica.
-En aquest àmbit s’han realitzat diversos projectes de recercar finançats a través de convocatòries competitives públiques i privades. Cal destacar alguns treballs realitzats conjuntament amb al Universitat de Salamanca i amb la Fundació Betiko.
Plugin creado por AcIDc00L: bundles
Plugin Modo Mantenimiento patrocinado por: seo valencia