Polítiques Públiques

La linea de recerca sobre polítiques públiques te una doble vessant: una més teórica i l’altra més aplicada. La primera té com a objectiu avançar en el devat acadèmic sobre la teoría i l’anàlisi de les polítiques públiques, tractant entre altres la conformació de l’agenda pública i política, la implementació i l’evaluació de polítiques públiques. La segona té com a objectiu generar coneixement aplicar en diversos camps: polítiques públiques sectorials, polítiques en govern multinivell i govern local.

En aquest ambit s’han realitzat diversos projectes de recerca.  Els temes més treballats per l’equip de la UdG han estat els règims de benestar, les polítiques socials, el govern local i la participació ciutadana. També s’està treballant per impulsar projectes docents i de capacitació, en l’àmbit universari però també el el comunitari i de l’administració pública.
Plugin creado por AcIDc00L: noticias juegos
Plugin Modo Mantenimiento patrocinado por: posicionamiento web