Publicacions Destacades

hanbooksalvadormarti Sánchez.Ancochea, Diego & Martí Puig, Salvador (2013) Handbook of Central American Governance. New York: Routledge

This title aims to describe and explain the manifold processes that are taking place in Central America that are altering patterns of social, political and economic governance, with particular focus on the impact of globalization and democratization. Containing sections on topics such as state and democracy, key political and social actors, inequality and social policy and international relations, in addition to in-depth studies on five key countries (Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras and Guatemala), this text is composed of contributions from some of the leading scholars in the field.

quimeslapolitica Brugué, Quim (2012) És la política idiotes! Girona: Accent Editorial

La política viu moments de descrèdit, justament ara, quan més la necessitem. Amb aquesta premissa, l’autor reclama –a contracorrent– que no s’utilitzi aquest descrèdit per destruir-la sinó per reformar-la i dignificar-la. La destrucció de la política, principal força civilitzadora del nostre món, només ens pot conduir a una nova barbàrie. És possible que aquesta situació convingui a alguns sectors, però la majoria de ciutadans –les persones que no formen part d’aquests sectors privilegiats– hauríen de coincidir en la defensa de la política; la bona política, és clar, aquella que ens ha permès i ens permetrà conviure i assolir una existència plena.

 los_derechos_de_los_pueblos_indigenas Aparicio Wilhemi, Marco (ed.) (2011) Los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales y al territorio. Barcelona: Icaria

Aquest llibre és un treball col·lectiu realitzat a partir del seminari Els drets dels pobles indígenes sobre terres, territoris i recursos naturals a Amèrica Llatina, celebrat al maig de 2010 a la Universitat de Sevilla. El seu objectiu va ser abordar les actuacions que lesionen reconeixements internacionals i nacionals en matèria de drets indígenes.

 

chiapas Martí, Salvador (2012) Chiapas a deshora: viatge a Chiapas a la recerca dels murals indígenes. Barcelona: Acontravent

Un dia, a proposta d’un bon amic seu, en Savador Martí es va sumar a la iniciativa de fer un inventari de la pintura mural present en els territoris zapatistes. Aquesta tasca suposava fotografiar tots els murals que hi ha dispersos per les comunitats indígenes i que s’havien anat pintant durant els darrers tres lustres, primer com a mostres de suport d’artistes d’arreu a la rebel•lió zapatista, i després fruit de dinàmiques pròpies que els membres de les comunitats havien anat endegant per mostrar i afirmar la seva iconografia.

 

candidatures Ubasart, G. (2012), Candidatures alternatives i populars a Catalunya. Contruint democracia, Barcelona: Icaria.

Les candidatures diverses als partits polítics tradicionals no desapareixen en les tres dècades de vida dels go­verns locals democràtics, malgrat el vaticini que feren als anys vuitanta i noranta acadèmics i polítics. En aquell moment semblava que la consolidació plu­ralista havia d´anar de la mà d´una partidització absoluta dels mu­nicipis. Per contra, si observem el mapa electoral català en l´actualitat veiem com cada cop tenim a escena més candidatures “estranyes” que obtenen representació i, el que és més important, aquestes cada cop estan més polititzades i es troben arrelades en municipis mitjans i grans. Si en un passat tot el que escapava dels partits polítics tradicionals es presentava com a força apolítica, els anomenats partits independents, en el tombant del mil.lenni es multiplica la presència de candidatu­res alter­natives i populars.

 

Guia de govern local Bonet Martí; Jordi & Ubasart González, Gemma (2011) Guia de Govern Local. Barcelona: Editorial Icaria

L´administració municipal representa l´ens públic més proper a la ciutadania, i com a tal, té una importància cabdal a l´hora de promoure, gestionar i coordinar polítiques i serveis claus per a la nostra vida quotidiana (educació, habitatge, urbanisme, comerç, serveis socials, subministraments, seguretat…). Algunes d´aquestes polítiques i serveis són competència directa dels ajuntaments i altres es gestionen de forma coordinada amb d´altres nivells de l´administració (autonòmica i estatal).
Sovint desconeixem com s´organitza i com funciona l´administració municipal, quines relacions manté amb la resta d´administracions, així com quines possibilitats tenim com a ciutadans i entitats d´incidir-hi i participar-hi. El nostre objectiu en elaborar aquesta guia ha estat apropar i fer accessible l´organització i el funcionament de l´administració municipal a les associacions i la ciutadania.

 

Plugin creado por AcIDc00L: key giveaway
Plugin Modo Mantenimiento patrocinado por: seo valencia